PRODEJ SCHVÁLENÝCH testů na COVID-19 již od 99 Kč
  >  Hobby & Garten  >  Garten  >  Gegen Unkraut  >  Für Unkräuter, Herbizide  >  Roundup Expres 1.2L Sprühgerät
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Roundup Expres 1.2L Sprühgerät

-7%

Roundup Expres 1.2L Sprühgerät
Unser Preis
8.45 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.65 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
9.1 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 8.45 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:66501
Hersteller:MONSANTO Belgium
De Marke:Roundup®  (web)
Roundup®
Artikelbeschreibung

Roundup Expres 1,2l  Substrat. Formulace hubící veškerý plevel, připravená k okamžitému použití bez nutnosti ředění, bez rizika rozlití nebo předávkování, bez kontaktu s Koncentrátem. Rychlý vizuální efekt vadnutí plevele již po 48 hodinách (důležité pro eliminaci opakované neekonomické aplikace).

 • přípravek na ochranu rostlin
 • hubí plevel včetně kořenů
 • BIOlogicky odbouratelný
 • malospotřebitelské balení
 • rychlý účinek
 • 1000 ml + 200 ml Zdarma!

Výhody použití přípravku Roundup Expres:

 • Systémové působení: Roundup Expres je přijímán výlučně zelenými částmi rostlin a translokován do celého rostlinného systému včetně podzemních orgánů a kořenů. Tím se docílí zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena v půdě.
 • BIOdegradace: Přípravek nezanechává žádná škodlivá rezidua v půdě. Při styku s mikrobiálními a jílovými částicemi půdy je okamžitě odbouráván a postupně rozložen. Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.
 • Snadné použití: Přípravek je určen k okamžitému použití bez ředění či dalších úprav.

Roundup Expres je možné použít:

 1. na místech nepřístupných pro sekačku, zejména podél plotů a stěn
 2. na chodnících, hřištích, skladovacích plochách, parkovištích, hřbitovech, v areálech podniků, dvorech a ostatních plochách
 3. pod stromy, okolo kmenů k likvidaci plevelů a trav
 4. okolo květinových záhonů
 5. pod živými ploty a okrasnými keři k udržení nezaplevelené půdy
 6. k odstranění ohniskového výskytu plevelů či nežádoucích houštin

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem, tak aby kapalina nestékala. Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.

Dávkování:

 • trávovité plevele 15 - 30 ml na 1 m²
 • širokolisté plevele 30 - 50 ml na 1 m²
 • balení 1,2 l vystačí cca na 24 - 80 m²

Aplikátor je vybaven uzávěrem s otočnou tryskou nastavitelnou do tří poloh:
Stop= aplikátor je uzavřen, přípravek nelze aplikovat
Široký rozstřik= aplikátor je připraven k použití pro širokoplošnou aplikaci na místech, kde nehrozí zasažení kulturních rostlin. Aplikujte ze vzdálenosti 10 - 30 cm.
Úzký proud = aplikátor je připraven k použití pro bodovou aplikaci nebo pro aplikaci na plevele v blízkosti kulturních rostlin, které nesmá být přípravkem zasaženy.

Další důležité informace: Účinek se projevuje postupným žloutnutím, vadnutím a zasycháním rostliny ař do úplného uschutí asi za 3 týdny po aplikaci. Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny. Následné úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až poté, co se objeví příznaky působení přípravku na plevelích, minimálně však 10 dní po ošetření. Tím umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.

Ochrana dýchacích orgánů, očí a obličeje ani dodatečná ochrana hlavy není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice. Ochrana těla: celkový ochranný oděv. Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky (s ohledem na práci v zemědělském terénu). Při práci a po skončení práce, až do odložené pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Před jídlem a po skončení práce se důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod. Přípravek obsahuje jako rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. S vodou se mísí v každém poměru. Pokud se dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru eventuálně použita, nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí uniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Pozor! Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

Pozor bezpečnostní pokyny!: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. ( Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody). Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásnu II. stupně zdrojů povrchové vody. Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od kraje ošetřovaného pozemku.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Roundup Expres 1.2L Sprühgerät

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Roundup Expres 1,2l  Substrat. Formulace hubící veškerý plevel, připravená k okamžitému použití bez nutnosti ředění, bez rizika rozlití nebo předávkování, bez kontaktu s Koncentrátem. Rychlý vizuální efekt vadnutí plevele již po 48 hodinách (důležité pro eliminaci opakované neekonomické aplikace).

 • přípravek na ochranu rostlin
 • hubí plevel včetně kořenů
 • BIOlogicky odbouratelný
 • malospotřebitelské balení
 • rychlý účinek
 • 1000 ml + 200 ml Zdarma!

Výhody použití přípravku Roundup Expres:

 • Systémové působení: Roundup Expres je přijímán výlučně zelenými částmi rostlin a translokován do celého rostlinného systému včetně podzemních orgánů a kořenů. Tím se docílí zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena v půdě.
 • BIOdegradace: Přípravek nezanechává žádná škodlivá rezidua v půdě. Při styku s mikrobiálními a jílovými částicemi půdy je okamžitě odbouráván a postupně rozložen. Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.
 • Snadné použití: Přípravek je určen k okamžitému použití bez ředění či dalších úprav.

Roundup Expres je možné použít:

 1. na místech nepřístupných pro sekačku, zejména podél plotů a stěn
 2. na chodnících, hřištích, skladovacích plochách, parkovištích, hřbitovech, v areálech podniků, dvorech a ostatních plochách
 3. pod stromy, okolo kmenů k likvidaci plevelů a trav
 4. okolo květinových záhonů
 5. pod živými ploty a okrasnými keři k udržení nezaplevelené půdy
 6. k odstranění ohniskového výskytu plevelů či nežádoucích houštin

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem, tak aby kapalina nestékala. Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.

Dávkování:

 • trávovité plevele 15 - 30 ml na 1 m²
 • širokolisté plevele 30 - 50 ml na 1 m²
 • balení 1,2 l vystačí cca na 24 - 80 m²

Aplikátor je vybaven uzávěrem s otočnou tryskou nastavitelnou do tří poloh:
Stop= aplikátor je uzavřen, přípravek nelze aplikovat
Široký rozstřik= aplikátor je připraven k použití pro širokoplošnou aplikaci na místech, kde nehrozí zasažení kulturních rostlin. Aplikujte ze vzdálenosti 10 - 30 cm.
Úzký proud = aplikátor je připraven k použití pro bodovou aplikaci nebo pro aplikaci na plevele v blízkosti kulturních rostlin, které nesmá být přípravkem zasaženy.

Další důležité informace: Účinek se projevuje postupným žloutnutím, vadnutím a zasycháním rostliny ař do úplného uschutí asi za 3 týdny po aplikaci. Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny. Následné úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až poté, co se objeví příznaky působení přípravku na plevelích, minimálně však 10 dní po ošetření. Tím umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.

Ochrana dýchacích orgánů, očí a obličeje ani dodatečná ochrana hlavy není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice. Ochrana těla: celkový ochranný oděv. Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky (s ohledem na práci v zemědělském terénu). Při práci a po skončení práce, až do odložené pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Před jídlem a po skončení práce se důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod. Přípravek obsahuje jako rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. S vodou se mísí v každém poměru. Pokud se dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru eventuálně použita, nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí uniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Pozor! Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

Pozor bezpečnostní pokyny!: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. ( Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody). Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásnu II. stupně zdrojů povrchové vody. Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od kraje ošetřovaného pozemku.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ