>  Bauen und Wohnen  >  Gesundheitsbedürfnisse  >  Desinfektion  >  Sanytol Desinfektionsfleckenentferner hellweiß 450 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Sanytol Desinfektionsfleckenentferner hellweiß 450 g

ničí 99,9% bakterií

-6%

Sanytol Desinfektionsfleckenentferner hellweiß 450 g
Unser Preis
6.03 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.37 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
6.4 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 6.03 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:92829
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Sanytol  (web)
Sanytol
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Sanytol - dezinfekční odstraňovač skvrn na bílé prádlo ničí 99,9% Bakterií. Unikátní složení na bázi enzymů a aktivního kyslíku proniká do hloubky textilních vláken a uvolňuje činidla, které účinně odstraní odolné skvrny a zbaví vaše prádlo šedého nádechu již od prací teploty 20 st. Celsia. Ideální na spodní prádlo, dětské a kojenecké prádlo a ostatní prádlo, jako např. ručníky, utěrky a povlečení.

  • šetrný odstraňovač skrvn pro bílé prádlo
  • díky enzymům dochází k odstranění skvrn při praní v nízkých teplotách
  • ničí se až 99,9 % mikrobů
  • neobsahuje Chlór, biologicky odbouratelný
  • obsah: 450 g

Tento přípravek má dvojí účinek:
- Antibakteriální účinky podle normy EN 1276 (5 minut) a test použití ASTM 2274-3.
- Virucidní účinky proti chřipkovému viru A (H1N1) podle normy EN 14476 (30 minut).


Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Sanytol Desinfektionsfleckenentferner hellweiß 450 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Sanytol - dezinfekční odstraňovač skvrn na bílé prádlo ničí 99,9% Bakterií. Unikátní složení na bázi enzymů a aktivního kyslíku proniká do hloubky textilních vláken a uvolňuje činidla, které účinně odstraní odolné skvrny a zbaví vaše prádlo šedého nádechu již od prací teploty 20 st. Celsia. Ideální na spodní prádlo, dětské a kojenecké prádlo a ostatní prádlo, jako např. ručníky, utěrky a povlečení.

  • šetrný odstraňovač skrvn pro bílé prádlo
  • díky enzymům dochází k odstranění skvrn při praní v nízkých teplotách
  • ničí se až 99,9 % mikrobů
  • neobsahuje Chlór, biologicky odbouratelný
  • obsah: 450 g

Tento přípravek má dvojí účinek:
- Antibakteriální účinky podle normy EN 1276 (5 minut) a test použití ASTM 2274-3.
- Virucidní účinky proti chřipkovému viru A (H1N1) podle normy EN 14476 (30 minut).


Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Sanytol Desinfektionsfleckenentferner hellweiß 450 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Ideální na:
- Spodní prádlo (kalhotky, ponožky, spodní košilky, ...)
- Dětské a kojenecké prádlo (košilky, bryndáčky, kalhoty, ...)
- Ostatní prádlo (ručníky, utěrky, povlečení, ...)

Praní v pračce: Přidejte 2 odměrky (60 g) dezinfekčního odstraňovače skvrn Sanytol k běžnému pracímu prostředku do příslušného dávkovače a naprogramujte požadovaný prací cyklus.
Ruční praní: Nalejte do lavoru 4 litry vlažné vody (20°C), přidejte běžný prací prostředek a 1 odměrku dezinfekčního odstraňovače skvrn Sanytol. Namočte prádlo do roztoku na 15 minut. Občas promíchejte. Následně prádlo důkladně vymáchejte. 

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ