>  Kosmetika  >  Körper  >  Schäume, Gele, Seifen  >  Duschgels, Seifen  >  Flüssigseifen  >  Sanytol Desinfektion Desinfektionsmittel Handgel mit grünem Tee, zerstört Viren und Bakterien 75 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Sanytol Desinfektion Desinfektionsmittel Handgel mit grünem Tee, zerstört Viren und Bakterien 75 ml

zabíjí 99,99 % virů, plísní a bakterií

Sanytol Desinfektion Desinfektionsmittel Handgel mit grünem Tee, zerstört Viren und Bakterien 75 ml
Unser Preis
2.94 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.94 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:58704
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Sanytol  (web)
Sanytol
Artikelbeschreibung
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Díky trojímu účinku čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9 %* Virů, bakterií a plísní bez vody a mýdla. Obsahuje přírodní Zelený čaj. Je Hypoalergenní a pH neutrální. Balení s praktickým dávkovačem. Nezanechává na rukou lepivý pocit.

 • praktický čistící a dezinfekční prostředek bez vody a mýdla
 • účinný i pro odstranění zápachu
 • ničí 99,9 % Virů, bakterií a plísní
 • pH neutrální, Hypoalergenní
 • zvlhčující a zjemňující
 • s přírodním zeleným čajem
 • objem: 75 ml

Trojí účinek přípravku: baktericidní podle normy
EN 12054 (1 min), fungicidní podle normy EN1650 proti Candida Albicans (1 min) a Virucidní podle normy DVV/RKI proti skupině Virů (30 sec).

Kundenrezensionen
2.94 EUR
100%
Ok
2.94 EUR
100%
Malé balení, které dáte lehce do kapsy, do kabelky, přibalila jsem ho dětem do aktovky.
Vleze se do kabelkyMá pevné víčko, takže nevyteče
2.94 EUR
100%
Voňavý, dobrý, spokojenost. Jen by mohl být vzhledem k velikosti balení levnější.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Sanytol Desinfektion Desinfektionsmittel Handgel mit grünem Tee, zerstört Viren und Bakterien 75 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Díky trojímu účinku čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9 %* Virů, bakterií a plísní bez vody a mýdla. Obsahuje přírodní Zelený čaj. Je Hypoalergenní a pH neutrální. Balení s praktickým dávkovačem. Nezanechává na rukou lepivý pocit.

 • praktický čistící a dezinfekční prostředek bez vody a mýdla
 • účinný i pro odstranění zápachu
 • ničí 99,9 % Virů, bakterií a plísní
 • pH neutrální, Hypoalergenní
 • zvlhčující a zjemňující
 • s přírodním zeleným čajem
 • objem: 75 ml

Trojí účinek přípravku: baktericidní podle normy
EN 12054 (1 min), fungicidní podle normy EN1650 proti Candida Albicans (1 min) a Virucidní podle normy DVV/RKI proti skupině Virů (30 sec).

2.94 EUR
100%
Ok
2.94 EUR
100%
Malé balení, které dáte lehce do kapsy, do kabelky, přibalila jsem ho dětem do aktovky.
Vleze se do kabelkyMá pevné víčko, takže nevyteče
2.94 EUR
100%
Voňavý, dobrý, spokojenost. Jen by mohl být vzhledem k velikosti balení levnější.
Diskussion über: Sanytol Desinfektion Desinfektionsmittel Handgel mit grünem Tee, zerstört Viren und Bakterien 75 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Naneste gel (2,5 ml) do dlaně jedné ruky. Vetřete do dlaní až do sucha. Neoplachujte!

Denaturalised alcohol, Water, Glycerin, Panthenol,Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Perfume, Triethanolamine, Camelia sinensis Extract, Propylene Glycol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Limonene, Citronellol. Aktivní biocidní látka: Ethanol: 6.102 g/kg.

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži. Nepožívat. V případě kontaktu s očima  vyjměte kontaktní čočky a promývejte čistou tekoucí vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření.

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ