>  Kosmetika  >  Körper  >  Schäume, Gele, Seifen  >  Duschgels, Seifen  >  Flüssigseifen  >  Sanytol Pink Grapefruit & Fresh Lemon Desinfektionsmittel Handseife für die Küche 250ml mit Spender
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Sanytol Pink Grapefruit & Fresh Lemon Desinfektionsmittel Handseife für die Küche 250ml mit Spender

zabíjí 99,99 % virů, plísní a bakterií

Sanytol Pink Grapefruit & Fresh Lemon Desinfektionsmittel Handseife für die Küche 250ml mit Spender
Unser Preis
89 Kč zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 89.00 Kč miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    Kč miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:67736
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Sanytol  (web)
Sanytol
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Mýdlo s účinkem proti Virům a Bakteriím a současně aktivně působí proti silným pachům. Je obohaceno o Esenciální olejeCitrusových plodů vyhlášené svou čisticí silou, které odstraňují pronikavé kuchyňské pachy ( Česnek, Cibule, ryby atd. ) a zanechávají tak vaše ruce svěží, hebké a chráněné. Hypoalergenní a bez Parabenů. Balení s praktickým dávkovačem.

Věděli jste, že většina infekčních nemocí se přenáší rukama? Proto mytí rukou stále zůstává nejjednodušším způsobem, jak infekcím předcházet. Sanytol, expert na dezinfekci bez Chlóru, vyvinul speciální Hypoalergenní dezinfekční mýdlo pro použití v kuchyni. Vyvinuto na základě patentované složky aktivně působící proti pachům, obohaceno o Esenciální oleje z Citrusových plodů vyhlášené svou čistící silou: ty odstraňují pronikavé kuchyňské pachy (Česnek, Cibule, ryby...) a zanechávají tak vaše ruce svěží, hebké a chráněné.

Kundenrezensionen
89.00 Kč
100%
+++++++++++
89.00 Kč
100%
Na odstranění pachu z jídla z rukou výborné,.
89.00 Kč
100%
spokojenost
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Sanytol Pink Grapefruit & Fresh Lemon Desinfektionsmittel Handseife für die Küche 250ml mit Spender

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Mýdlo s účinkem proti Virům a Bakteriím a současně aktivně působí proti silným pachům. Je obohaceno o Esenciální olejeCitrusových plodů vyhlášené svou čisticí silou, které odstraňují pronikavé kuchyňské pachy ( Česnek, Cibule, ryby atd. ) a zanechávají tak vaše ruce svěží, hebké a chráněné. Hypoalergenní a bez Parabenů. Balení s praktickým dávkovačem.

Věděli jste, že většina infekčních nemocí se přenáší rukama? Proto mytí rukou stále zůstává nejjednodušším způsobem, jak infekcím předcházet. Sanytol, expert na dezinfekci bez Chlóru, vyvinul speciální Hypoalergenní dezinfekční mýdlo pro použití v kuchyni. Vyvinuto na základě patentované složky aktivně působící proti pachům, obohaceno o Esenciální oleje z Citrusových plodů vyhlášené svou čistící silou: ty odstraňují pronikavé kuchyňské pachy (Česnek, Cibule, ryby...) a zanechávají tak vaše ruce svěží, hebké a chráněné.

89.00 Kč
100%
+++++++++++
89.00 Kč
100%
Na odstranění pachu z jídla z rukou výborné,.
89.00 Kč
100%
spokojenost
Diskussion über: Sanytol Pink Grapefruit & Fresh Lemon Desinfektionsmittel Handseife für die Küche 250ml mit Spender

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty, dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1 minuty a dobře spláchněte čistou vodou.

aktivní Biocidní látka: Benzalkoniumchlorid 16 000 mg/l. Obsahuje Limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

Nepožívat. Pouze pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obale.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ