>  Bauen und Wohnen  >  Gesundheit  >  Desinfektion  >  Sanytol Fleckentferner Desinfektionsmittelentferner 450 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Sanytol Fleckentferner Desinfektionsmittelentferner 450 g

zabíjí 99,99 % virů, plísní a bakterií

-7%

Sanytol Fleckentferner Desinfektionsmittelentferner 450 g
Unser Preis
5.97 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.46 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
6.43 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 5.97 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:77563
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Sanytol  (web)
Sanytol
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Víte, že...
Sanytol Dezinfekční odstraňovač skvrn ničí 99,9% Bakterií, Virů a kvasinek a účinně odstraňuje vytrvalé skvrny již od prací teploty 30°C. Díky složení bohatému na Enzymy prostupuje do vnitřku textilních vláken a uvolňuje činidla odstraňující skvrny, čímž dosahuje dokonalých výsledků jak u bílého, tak i u barevného prádla

 • účinné proti SARS-CoV2 podle normy EN 14476 (1 min.
 • šetrný odstraňovač skrvn pro bílé i barevné prádlo
 • díky enzymům dochází k odstranění skvrn při praní v nízkých teplotách
 • ničí se až 99,9 % mikrobů
 • neobsahuje Chlór, BIOlogicky odbouratelný
 • pročišťuje
 • zdravý životní styl
 • kompletní péče
 • odstraňuje skvrny
 • pročišťuje
 • eliminuje pachy
 • všechny druhy tkanin od 30°C
 • praktická odměrka
 • obsah: 450 g

Trojí účinek:
Antibakteriální podle normy EN 1276 (5 minut), 
Fungicid podle normy EN 1650 (15 minut) a
Virucidní podle normy EN 14476 (15 minut).

Účinnost je otestována a kontrolována autorizovanými laboratořemi.

Ideální na:
- spodní prádlo (kalhotky, ponožky, spodní košilky,...)
- dětské a kojenecké prádlo (košilky, bryndáky, kalhoty,...)
- ostatní prádlo (ručníky, utěrky, povlečení,...)

Praní v pračce:
přidejte 2 lžičky (60 g) Dezinfekčního odstraňovače skvrn Sanytol k běžnému pracímu prostředku do příslušného dávkovače a naprogramujte požadovaný prací cyklus.

Ruční praní:
nalijte do lavoru 4 l vlažné vody (20°C), přidejte běžný prací prostředek a 1 lžičku (30 g) Dezinfekčního odstraňovače skvrn Sanytol. Nechejte prádlo namočené 15 minut za občasného promíchání. Nakonec vymáchejte v hojném množství vody.

15-30% bělící činidla na bázi kyslíku, Parfémy (hexyl Cinnamal), Enzymy. Biocidní přípravek (typ TP4) na místě vzniká Kyselina peroctová 0,12 g/l (60 g přípravku na jedno praní).

Biocidní přípravek použijte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: perUhličitan sodný. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obal uchovávejte dobře uzavřený a chraňte před vlhkostí. Dodržujte pokyny pro praní uvedené na etiketách oděvů. V případě pochybností o stálosti barev nebo jemných tkanin proveďte nejdříve zkoušku ponořením skrytého místa tkaniny do roztoku teplé vody s polovinou odměrky prášku SANYTOL. Nepoužívejte na kůži, vlnu, Hedvábí a oblečení, kde je vyžadováno suché čištění. Neaplikujte přímo na kovové předměty. Nepoužívejte na dřevěné nebo kovové povrchy. Nevystavujte textilie s aplikovaným prostředkem nebo textilie namočené v roztoku zdrojům tepla nebo slunečního záření dokud nebude dokončen prací proces a prádlo důkladně vymácháno. Nepožívat. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Biocidní účinné látky (PT2/AP): 9,1 g/100g kyselina peroxyoctová získaná z 13,7 g/100g tetraacetylendiaminu a 27 g/100g perUhličitanu sodného.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
5.97 EUR
100%
Ok
5.97 EUR
90%
Prádlo bylo vždy krásně čisté a bílé.
5.97 EUR
100%
na všechny skvrny
bezvadně funguje
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Sanytol Fleckentferner Desinfektionsmittelentferner 450 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Víte, že...
Sanytol Dezinfekční odstraňovač skvrn ničí 99,9% Bakterií, Virů a kvasinek a účinně odstraňuje vytrvalé skvrny již od prací teploty 30°C. Díky složení bohatému na Enzymy prostupuje do vnitřku textilních vláken a uvolňuje činidla odstraňující skvrny, čímž dosahuje dokonalých výsledků jak u bílého, tak i u barevného prádla

 • účinné proti SARS-CoV2 podle normy EN 14476 (1 min.
 • šetrný odstraňovač skrvn pro bílé i barevné prádlo
 • díky enzymům dochází k odstranění skvrn při praní v nízkých teplotách
 • ničí se až 99,9 % mikrobů
 • neobsahuje Chlór, BIOlogicky odbouratelný
 • pročišťuje
 • zdravý životní styl
 • kompletní péče
 • odstraňuje skvrny
 • pročišťuje
 • eliminuje pachy
 • všechny druhy tkanin od 30°C
 • praktická odměrka
 • obsah: 450 g

Trojí účinek:
Antibakteriální podle normy EN 1276 (5 minut), 
Fungicid podle normy EN 1650 (15 minut) a
Virucidní podle normy EN 14476 (15 minut).

Účinnost je otestována a kontrolována autorizovanými laboratořemi.

Ideální na:
- spodní prádlo (kalhotky, ponožky, spodní košilky,...)
- dětské a kojenecké prádlo (košilky, bryndáky, kalhoty,...)
- ostatní prádlo (ručníky, utěrky, povlečení,...)

Praní v pračce:
přidejte 2 lžičky (60 g) Dezinfekčního odstraňovače skvrn Sanytol k běžnému pracímu prostředku do příslušného dávkovače a naprogramujte požadovaný prací cyklus.

Ruční praní:
nalijte do lavoru 4 l vlažné vody (20°C), přidejte běžný prací prostředek a 1 lžičku (30 g) Dezinfekčního odstraňovače skvrn Sanytol. Nechejte prádlo namočené 15 minut za občasného promíchání. Nakonec vymáchejte v hojném množství vody.

15-30% bělící činidla na bázi kyslíku, Parfémy (hexyl Cinnamal), Enzymy. Biocidní přípravek (typ TP4) na místě vzniká Kyselina peroctová 0,12 g/l (60 g přípravku na jedno praní).

Biocidní přípravek použijte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: perUhličitan sodný. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obal uchovávejte dobře uzavřený a chraňte před vlhkostí. Dodržujte pokyny pro praní uvedené na etiketách oděvů. V případě pochybností o stálosti barev nebo jemných tkanin proveďte nejdříve zkoušku ponořením skrytého místa tkaniny do roztoku teplé vody s polovinou odměrky prášku SANYTOL. Nepoužívejte na kůži, vlnu, Hedvábí a oblečení, kde je vyžadováno suché čištění. Neaplikujte přímo na kovové předměty. Nepoužívejte na dřevěné nebo kovové povrchy. Nevystavujte textilie s aplikovaným prostředkem nebo textilie namočené v roztoku zdrojům tepla nebo slunečního záření dokud nebude dokončen prací proces a prádlo důkladně vymácháno. Nepožívat. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Biocidní účinné látky (PT2/AP): 9,1 g/100g kyselina peroxyoctová získaná z 13,7 g/100g tetraacetylendiaminu a 27 g/100g perUhličitanu sodného.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.97 EUR
100%
Ok
5.97 EUR
90%
Prádlo bylo vždy krásně čisté a bílé.
5.97 EUR
100%
na všechny skvrny
bezvadně funguje
Diskussion über: Sanytol Fleckentferner Desinfektionsmittelentferner 450 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ