Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Etagen  >  Savo Chlorfreies Laminat Oberflächen flüssiger Bodenreiniger und Desinfektionsmittel 1 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Savo Chlorfreies Laminat Oberflächen flüssiger Bodenreiniger und Desinfektionsmittel 1 l

-7%

Savo Chlorfreies Laminat Oberflächen flüssiger Bodenreiniger und Desinfektionsmittel 1 l
Unser Preis
2.09 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.15 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.24 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.09 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1704713
Der Strichcode EAN:8710908579745
Hersteller:Unilever
De Marke:Savo®  (web)
Savo®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Savo Na podlahy tekutý čisticí a dezinfekční přípravek bez chloru nejen účinně likviduje bakterie, ale také pomáhá odstraňovat Alergeny. Ideální pro každodenní péči o parkety, dlažbu a mramor.
Přípravek je určen na podlahy, ale je také perfektní na čištění a dezinfikování všech omyvatelných povrchů v domácnosti.

Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek bez chloru nejen účinně likviduje bakterie, ale také pomáhá odstraňovat Alergeny (způsobených prachem, pylem, přítomností psa nebo kočky). Vaše podlaha bude po použití zářivá a voňavá.

 • dezinfikuje bez chloru
 • likviduje 99,9 % bakterií
 • příjemná vůně
 • odstraňuje Alergeny (způsobené prachem, pylem, přítomností domácích zvířat)
 • ideální pro domácnosti s domácími mazlíčky
 • hygienická čistota
 • Savo Laminátové povrchy bez chloru tekutý čistící a dezinfekční přípravek na podlahy 1 l

Na podlahy – bez dezinfekčního účinku:
Na běžný úklid přidejte 1 uzávěr (50 ml) přípravku do 4 litrů vody. Není potřeba oplachovat.

Na malé plochy:
Při silném znečištění, nebo v případě potřeby důkladné dezinfekce, použijte přípravek bez ředění a nechte působit 15 minut. Poté opláchněte. Pro odstranění alergenů (způsobených prachem, pylem, přítomností psa nebo kočky): použijte neředěný přípravek. Poté opláchněte.

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. 

Upozornění:
V případě použití na jemné nebo atypické povrchy vyzkoušejte přípravek nejprve na malé, nenápadné ploše. Nepoužívejte na lakované dřevo a eloxovaný hliník. Při použití neředěného přípravku na lakovaný kov, linoleum nebo parkety, přípravek ihned opláchněte.

Dezinfekční látka: alkyl (C12-C16) benzyldimethylamonium-chloridy 0,75 g/100 g. Méně než 5 % neiontové Povrchově aktivní látky, kationtové Povrchově aktivní látky, Parfum, Citronellol.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
2.09 EUR
100%
není co vytknout
2.09 EUR
100%
dělá přesně co má
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Savo Chlorfreies Laminat Oberflächen flüssiger Bodenreiniger und Desinfektionsmittel 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Savo Na podlahy tekutý čisticí a dezinfekční přípravek bez chloru nejen účinně likviduje bakterie, ale také pomáhá odstraňovat Alergeny. Ideální pro každodenní péči o parkety, dlažbu a mramor.
Přípravek je určen na podlahy, ale je také perfektní na čištění a dezinfikování všech omyvatelných povrchů v domácnosti.

Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek bez chloru nejen účinně likviduje bakterie, ale také pomáhá odstraňovat Alergeny (způsobených prachem, pylem, přítomností psa nebo kočky). Vaše podlaha bude po použití zářivá a voňavá.

 • dezinfikuje bez chloru
 • likviduje 99,9 % bakterií
 • příjemná vůně
 • odstraňuje Alergeny (způsobené prachem, pylem, přítomností domácích zvířat)
 • ideální pro domácnosti s domácími mazlíčky
 • hygienická čistota
 • Savo Laminátové povrchy bez chloru tekutý čistící a dezinfekční přípravek na podlahy 1 l

Na podlahy – bez dezinfekčního účinku:
Na běžný úklid přidejte 1 uzávěr (50 ml) přípravku do 4 litrů vody. Není potřeba oplachovat.

Na malé plochy:
Při silném znečištění, nebo v případě potřeby důkladné dezinfekce, použijte přípravek bez ředění a nechte působit 15 minut. Poté opláchněte. Pro odstranění alergenů (způsobených prachem, pylem, přítomností psa nebo kočky): použijte neředěný přípravek. Poté opláchněte.

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. 

Upozornění:
V případě použití na jemné nebo atypické povrchy vyzkoušejte přípravek nejprve na malé, nenápadné ploše. Nepoužívejte na lakované dřevo a eloxovaný hliník. Při použití neředěného přípravku na lakovaný kov, linoleum nebo parkety, přípravek ihned opláchněte.

Dezinfekční látka: alkyl (C12-C16) benzyldimethylamonium-chloridy 0,75 g/100 g. Méně než 5 % neiontové Povrchově aktivní látky, kationtové Povrchově aktivní látky, Parfum, Citronellol.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.09 EUR
100%
není co vytknout
2.09 EUR
100%
dělá přesně co má


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ