Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Savo Fußböden und Oberflächen Der Duft von Blumen Universalreiniger 750 ml
ausverkauft

Savo Fußböden und Oberflächen Der Duft von Blumen Universalreiniger 750 ml

účinně odstraňuje běžné nečistoty

-5%

Savo Fußböden und Oberflächen Der Duft von Blumen Universalreiniger 750 ml
Unser Preis
1.48 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.07 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.55 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.48 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:88638
Der Strichcode EAN:8710908102059
Hersteller:Unilever
De Marke:Savo®  (web)
Savo®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Univerzální čisticí přípravek s příjemnou vůní květin na podlahy a jiné omyvatelné povrchy (např. kachličky, laminát, plasty apod.). Účinně odstraňuje běžné nečistoty. Rychle schne a zanechává povrch lesklý a beze šmouh. S příjemnou vůní květin.

 • univerzální čistící přípravek
 • na podlahy a jiné omyvatelné povrchy (např. kachličky, laminát, plasty apod.).
 • účinně odstraňuje běžné nečistoty.
 • rychle schne a 
 • zanechává povrch lesklý a beze šmouh.
 • vůně květin,
 • vyrobeno v EU.

Ředěný:
nalijte 3 uzávěry přípravku do 5 l vody. Neoplachujte.

Neředěný:
při silném znečištěný naneste na vlhkou houbičkou nebo přímo na znečištěný povrch. Poté opláchněte.

3 uzávěry x 20 ml - 5 l vody

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.48 EUR
100%
Bezva čistič na podlahy s příjemnou vůní
1.48 EUR
100%
Je to náš výrobek - český, cena dobrá s dobrou účinností a snadnou aplikací
1.48 EUR
100%
příjemná vůněčistý povrch
1.48 EUR
100%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Savo Fußböden und Oberflächen Der Duft von Blumen Universalreiniger 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Univerzální čisticí přípravek s příjemnou vůní květin na podlahy a jiné omyvatelné povrchy (např. kachličky, laminát, plasty apod.). Účinně odstraňuje běžné nečistoty. Rychle schne a zanechává povrch lesklý a beze šmouh. S příjemnou vůní květin.

 • univerzální čistící přípravek
 • na podlahy a jiné omyvatelné povrchy (např. kachličky, laminát, plasty apod.).
 • účinně odstraňuje běžné nečistoty.
 • rychle schne a 
 • zanechává povrch lesklý a beze šmouh.
 • vůně květin,
 • vyrobeno v EU.

Ředěný:
nalijte 3 uzávěry přípravku do 5 l vody. Neoplachujte.

Neředěný:
při silném znečištěný naneste na vlhkou houbičkou nebo přímo na znečištěný povrch. Poté opláchněte.

3 uzávěry x 20 ml - 5 l vody

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.48 EUR
100%
Bezva čistič na podlahy s příjemnou vůní
1.48 EUR
100%
Je to náš výrobek - český, cena dobrá s dobrou účinností a snadnou aplikací
1.48 EUR
100%
příjemná vůněčistý povrch
1.48 EUR
100%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ