>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Savo Fußböden und Oberflächen Der Duft von Blumen Universalreiniger 750 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Savo Fußböden und Oberflächen Der Duft von Blumen Universalreiniger 750 ml

účinně odstraňuje běžné nečistoty

-5%

Savo Fußböden und Oberflächen Der Duft von Blumen Universalreiniger 750 ml
Unser Preis
1.39 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.07 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.46 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.39 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:88638
Hersteller:Unilever
De Marke:Savo®  (web)
Savo®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Univerzální čisticí přípravek na podlahy a jiné omyvatelné povrchy (např. kachličky, laminát, plasty apod.). Účinně odstraňuje běžné nečistoty. Rychle schne a zanechává povrch lesklý a beze šmouh. S příjemnou vůní květin.

 

Kundenrezensionen
1.39 EUR
100%
Bezva čistič na podlahy s příjemnou vůní
1.39 EUR
100%
Je to náš výrobek - český, cena dobrá s dobrou účinností a snadnou aplikací
1.39 EUR
100%
příjemná vůněčistý povrch
1.39 EUR
100%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Savo Fußböden und Oberflächen Der Duft von Blumen Universalreiniger 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Univerzální čisticí přípravek na podlahy a jiné omyvatelné povrchy (např. kachličky, laminát, plasty apod.). Účinně odstraňuje běžné nečistoty. Rychle schne a zanechává povrch lesklý a beze šmouh. S příjemnou vůní květin.

 

1.39 EUR
100%
Bezva čistič na podlahy s příjemnou vůní
1.39 EUR
100%
Je to náš výrobek - český, cena dobrá s dobrou účinností a snadnou aplikací
1.39 EUR
100%
příjemná vůněčistý povrch
1.39 EUR
100%
Diskussion über: Savo Fußböden und Oberflächen Der Duft von Blumen Universalreiniger 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

- ředěný: nalijte 3 uzávěry přípravku do 5 l vody. Neoplachujte.
- neředěný: při silném znečištěný naneste na vlhkou houbičkou nebo přímo na znečištěný povrch. Poté opláchněte.

3 uzávěry x 20 ml - 5 l vody

Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, Parfum, Amyl Cinnamal, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzisothiazolinone.

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ