>  Hobby & Garten  >  Stavebniny  >  Verdünnungsmittel, Lösungsmittel  >  Severochema Verdünner S 6001 für synthetische Farben 700 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Severochema Verdünner S 6001 für synthetische Farben 700 ml

-8%

Severochema Verdünner S 6001 für synthetische Farben 700 ml
Unser Preis
1.9 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.16 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.06 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.90 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:56328
Hersteller:Severochema
De Marke:Severochema  (web)
Severochema
Artikelbeschreibung

Severochema Ředidlo S 6001 pro syntetické nátěrové hmoty na vzduchu zasychajících, nanášených stříkáním. Přídává se po částech za stálého míchání.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc:
Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: nízkovroucí hydrogenovaný benzín (lakový benzín), xylen.

Hustota produktu: 0,780 - 0,825 g/cm?.
Obsah celkového organického uhlíku: 0,90 kg/kg
Max. prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l
Max. obsah těkavých látek v produktu 825 g/l
Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Severochema Verdünner S 6001 für synthetische Farben 700 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Severochema Ředidlo S 6001 pro syntetické nátěrové hmoty na vzduchu zasychajících, nanášených stříkáním. Přídává se po částech za stálého míchání.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc:
Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: nízkovroucí hydrogenovaný benzín (lakový benzín), xylen.

Hustota produktu: 0,780 - 0,825 g/cm?.
Obsah celkového organického uhlíku: 0,90 kg/kg
Max. prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l
Max. obsah těkavých látek v produktu 825 g/l
Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Severochema Verdünner S 6001 für synthetische Farben 700 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ