>  Hobby & Garten  >  Stavebniny  >  Verdünnungsmittel, Lösungsmittel  >  Severochema Verdünner S 6005 für synthetische Farben 700 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Severochema Verdünner S 6005 für synthetische Farben 700 ml

-7%

Severochema Verdünner S 6005 für synthetische Farben 700 ml
Unser Preis
1.98 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.15 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.13 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.98 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:61897
Hersteller:Severochema
De Marke:Severochema  (web)
Severochema
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung

Přípravek není určen jako přípravný prostředek pro nátěry, opravy, konzervaci či dekoraci vozidel.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc:
Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: toluén, xylen (směs izomerů).

Hustota produktu: 0,860 - 0,875 g/cm?.
Obsah celkového organického uhlíku: 0,91 kg/kg
Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Severochema Verdünner S 6005 für synthetische Farben 700 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Přípravek není určen jako přípravný prostředek pro nátěry, opravy, konzervaci či dekoraci vozidel.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc:
Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: toluén, xylen (směs izomerů).

Hustota produktu: 0,860 - 0,875 g/cm?.
Obsah celkového organického uhlíku: 0,91 kg/kg
Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Severochema Verdünner S 6005 für synthetische Farben 700 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ