>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Fleckenentferner  >  Severochema Benzin 9 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Severochema Benzin 9 l

-6%


Severochema Benzin 9 l
Unser Preis
26.35 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 1.55 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
27.9 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   1-5 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 26.35 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:60832
Hersteller:Severochema
De Marke:Severochema  (web)
Severochema
Artikelbeschreibung

Technický benzín určený k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat do Benzinových vařičů a lamp!

Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy- Zákaz kouření.

Nevdechujte páry.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte styku s kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

Při požití:
Okamžitě vyolejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při potřísnění oděv odložte, pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékaře.

Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti!

Benzín (též 'Benzin) je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot. Skládá se především z alifatických uhlovodíků získávaných frakční destilací ropy, s přídavkem isooktanu nebo Aromatických uhlovodíků toluenu a benzenu ke zvýšení oktanového čísla. Běžně se přidávají také malá množství různých aditiv, například pro zlepšení výkonu motorů a snížení škodlivých emisí. Některé směsi mohou obsahovat významné množství Ethanolu jakožto částečně alternativního paliva

Kundenrezensionen
26.35 EUR
100%
Napsal jsem již v odst. " Pro "
Znám jej již dříve jako téměř univerzální ředidlo.
_______
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Severochema Benzin 9 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Technický benzín určený k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat do Benzinových vařičů a lamp!

Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy- Zákaz kouření.

Nevdechujte páry.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte styku s kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

Při požití:
Okamžitě vyolejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při potřísnění oděv odložte, pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékaře.

Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti!

Benzín (též 'Benzin) je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot. Skládá se především z alifatických uhlovodíků získávaných frakční destilací ropy, s přídavkem isooktanu nebo Aromatických uhlovodíků toluenu a benzenu ke zvýšení oktanového čísla. Běžně se přidávají také malá množství různých aditiv, například pro zlepšení výkonu motorů a snížení škodlivých emisí. Některé směsi mohou obsahovat významné množství Ethanolu jakožto částečně alternativního paliva

26.35 EUR
100%
Napsal jsem již v odst. " Pro "
Znám jej již dříve jako téměř univerzální ředidlo.
_______
Diskussion über: Severochema Benzin 9 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ