>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Düngemittel, Beschleuniger  >  Düngemittel  >  Düngemittel flüssig  >  Vochsal Sulphur SK 520 flüssiges Schwefelkonzentrat 500 ml
ausverkauft

Vochsal Sulphur SK 520 flüssiges Schwefelkonzentrat 500 ml

-6%

Vochsal Sulphur SK 520 flüssiges Schwefelkonzentrat 500 ml
Unser Preis
3.06 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.18 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.24 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.06 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:64558
Hersteller:Vochs Bohemia s.r.o.
De Marke:Síra  (web)
Síra
Artikelbeschreibung

Chemické a fyzikální vlastnosti výrobku:

 • Obsah polysulfidické síry jako S v hmot. % min.: 18,50 hmot. %
 • Obsah Draslíku jako K2O v hmot. % min.: 15,00 hmot. %
 • Obsah dusíku jako N v hmot. % min.: 3,00 hmot. %

Obsah rizikových látek nepřekračuje zákonem stanovené limity v ČR.
Síra SK 520 je kapalný sirný Koncentrát s obsahem bezchloridového Draslíku a dusíku určený především na základné hojení do půdy.

Hnojení půdní použití (ne listové): Rovnoměrná aplikace podzim-jaro (min. 14 dní před výsadbou) v množství: olejniny 0,8-1,3 l/á, brambory 0,5-0,6 l/á, obilniny 0,2-0,3 l/á, kapustoviny a cibuloviny 1,0-1,2 l/á při maximální koncentraci 15%.

Síra SK 520 má také vynikající účinky pro ošetřování dřevin, vinné révy a ovocných stromků v předjarním období. Působí pozitivně proti přezimujícím škůdcům a proti kadeřavosti při tomto dávkování:

 • Ovocné stromy: 100 ml/10 l vody (1% roztok) před a při rašení
 • Broskve: 400 ml/10 l vody (4% roztok) neaplikovat při rašení
 • Vinice: 400 ml/10 l vody (4% roztok) po jarním řezu před rašením

Síra SK 520 je vhodná i na moření Česneku: 6-12 hodin namáčet v roztoku 40 ml/l vody (4% roztok) a po namoření ihned vysadit, případně osušit.

Upozornění: Nejlepší účinek je při teplotách okolo 20°C. Při teplotách nad 25°C může být postřik fytotoxický na zelené části rostlin (popálení, nejdříve mladých listů). Nevhodné nastříkat na list. Síru SK 520 nemíchat s jinými přípravky a ani s listovými hnojivy.

Bezpečnostní opatření: Při práci používejte ochranný pracovní oblek, ochranný štít na tvář ŠP 15 nebo D1 s čepicí, gumové ochranné pomůcky-rukavice, pláštěnku, gumové boty. 

Podmínky skladování: Skladujte v uzavřených obalech, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosahu dětí. Chraňte před přímým teplem a mechanickým poškozením obalu. Teplota při skladování nesmí dlouhodobě klesnout pod 5°C a překročit +30°C.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Doba použitelnosti: Trvanlivost je min. 2 roky od data výroby.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Může poškodit zdraví po požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi! Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami! Pro včely relativně neškodný. Pro ryby a ostatní vodní živočichy středně jedovatý. Pro domácí hospodářské a volně žijící zvířata relativně neškodný. Přípravek používejte podle návodu!

První pomoc: Při nadýchání: Opustit zamořený prostor, zabezpečit pobyt na čistém vzduchu klid a teplo. Při náhodném požití: Vypít asi půl litru vlažné vody. Nevyvolávat zvracení! Zabezpečit odborné lékařské ošetření postiženého! Při zasažení očí: Vyplachovat proudem čisté vody asi 15 minut. Zajistit ošetření lékařem. Při zasažení pokožky: Důkladně umýt teplou vodou a mýdlem. 

Upozornění: Při kontaktu s kyselinou uvolňuje jedovatý plyn. Dráždí oči, dýchací cesty a pokožku. Uchovávejte uzamknuté. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Nevdechujte aerosoly. Při kontaktu s pokožkou je potřebné ji umýt velkým množstvím pitné vody a mýdlem. Při práci noste vhodný ochranný oděv a rukavice. V případě nehody, anebo když se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte jen na dobře větratelném místě.
První pomoc jako i záměry další léčby je účelném konzultovat s Toxikologickým informačním centrem v Praze (tel.: 224916293).

Likvidace odpadů a zbytků: Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí odevzdejte do separovaného sběru. Větší obaly spalte ve schválené spalovně. Přípravek, ani jeho zbytky nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Vochsal Sulphur SK 520 flüssiges Schwefelkonzentrat 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Chemické a fyzikální vlastnosti výrobku:

 • Obsah polysulfidické síry jako S v hmot. % min.: 18,50 hmot. %
 • Obsah Draslíku jako K2O v hmot. % min.: 15,00 hmot. %
 • Obsah dusíku jako N v hmot. % min.: 3,00 hmot. %

Obsah rizikových látek nepřekračuje zákonem stanovené limity v ČR.
Síra SK 520 je kapalný sirný Koncentrát s obsahem bezchloridového Draslíku a dusíku určený především na základné hojení do půdy.

Hnojení půdní použití (ne listové): Rovnoměrná aplikace podzim-jaro (min. 14 dní před výsadbou) v množství: olejniny 0,8-1,3 l/á, brambory 0,5-0,6 l/á, obilniny 0,2-0,3 l/á, kapustoviny a cibuloviny 1,0-1,2 l/á při maximální koncentraci 15%.

Síra SK 520 má také vynikající účinky pro ošetřování dřevin, vinné révy a ovocných stromků v předjarním období. Působí pozitivně proti přezimujícím škůdcům a proti kadeřavosti při tomto dávkování:

 • Ovocné stromy: 100 ml/10 l vody (1% roztok) před a při rašení
 • Broskve: 400 ml/10 l vody (4% roztok) neaplikovat při rašení
 • Vinice: 400 ml/10 l vody (4% roztok) po jarním řezu před rašením

Síra SK 520 je vhodná i na moření Česneku: 6-12 hodin namáčet v roztoku 40 ml/l vody (4% roztok) a po namoření ihned vysadit, případně osušit.

Upozornění: Nejlepší účinek je při teplotách okolo 20°C. Při teplotách nad 25°C může být postřik fytotoxický na zelené části rostlin (popálení, nejdříve mladých listů). Nevhodné nastříkat na list. Síru SK 520 nemíchat s jinými přípravky a ani s listovými hnojivy.

Bezpečnostní opatření: Při práci používejte ochranný pracovní oblek, ochranný štít na tvář ŠP 15 nebo D1 s čepicí, gumové ochranné pomůcky-rukavice, pláštěnku, gumové boty. 

Podmínky skladování: Skladujte v uzavřených obalech, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosahu dětí. Chraňte před přímým teplem a mechanickým poškozením obalu. Teplota při skladování nesmí dlouhodobě klesnout pod 5°C a překročit +30°C.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Doba použitelnosti: Trvanlivost je min. 2 roky od data výroby.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Může poškodit zdraví po požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi! Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami! Pro včely relativně neškodný. Pro ryby a ostatní vodní živočichy středně jedovatý. Pro domácí hospodářské a volně žijící zvířata relativně neškodný. Přípravek používejte podle návodu!

První pomoc: Při nadýchání: Opustit zamořený prostor, zabezpečit pobyt na čistém vzduchu klid a teplo. Při náhodném požití: Vypít asi půl litru vlažné vody. Nevyvolávat zvracení! Zabezpečit odborné lékařské ošetření postiženého! Při zasažení očí: Vyplachovat proudem čisté vody asi 15 minut. Zajistit ošetření lékařem. Při zasažení pokožky: Důkladně umýt teplou vodou a mýdlem. 

Upozornění: Při kontaktu s kyselinou uvolňuje jedovatý plyn. Dráždí oči, dýchací cesty a pokožku. Uchovávejte uzamknuté. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Nevdechujte aerosoly. Při kontaktu s pokožkou je potřebné ji umýt velkým množstvím pitné vody a mýdlem. Při práci noste vhodný ochranný oděv a rukavice. V případě nehody, anebo když se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte jen na dobře větratelném místě.
První pomoc jako i záměry další léčby je účelném konzultovat s Toxikologickým informačním centrem v Praze (tel.: 224916293).

Likvidace odpadů a zbytků: Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí odevzdejte do separovaného sběru. Větší obaly spalte ve schválené spalovně. Přípravek, ani jeho zbytky nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Vochsal Sulphur SK 520 flüssiges Schwefelkonzentrat 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ