>  A ŠK spektrum
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Společnost ŠK spektrum patří k tradičním slovenskými výrobcům průmyslové a bytové chemie. Vyrábíme výrobky pro domácnost i profesionály, které jsou distribuovány po celém území České republiky a v malém rozsahu i do zahraničí. Certifikované (ISO 9001) výrobní procesy provádějí zkušení zaměstnanci, pro které je práce zálibou a jejichž loajalita přispívá k udržitelnému růstu společnosti. Zahraniční společnosti, které si je vybrali za svého partnera pro plnění svých exportních plánů jsou nadšené ze spolupráce, která přináší pozitivní efekt oběma stranám. Umístění výrobků chemického zaměření na slovenský trh nebylo nikdy jednodušší. Výrobky jsou distribuovány po celém Slovensku vlastní autodopravou, čímž spolu s výrobními a skladovými kapacitami přispívají ke splnění náročných obchodních podmínek jejich zákazníků. Kromě vlastních výrobků uvádí na trh i výrobky několika zahraničních partnerů, kteří je považují za ideálního partnera pro plnění svých exportních ambicí.

Parameter-Suche:
Ordnen nach
Anzahl
-11%
ŠK Spektrum Verdünner S 6006 zum Verdünnen von Kunststoff- und Ölfarben 700 gŠK Spektrum Verdünner S 6006 zum Verdünnen von Kunststoff- und Ölfarben 700 g
Použití: K ředění syntetických a olejových nátěrových látek.  Výstražné upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
1.61 EUR
Sie erspaen 0.19 EUR (11%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-10%
ŠK Spektrum Verdünner S 6000 zum Verdünnen von Nitrocellulosefarben 370 gŠK Spektrum Verdünner S 6000 zum Verdünnen von Nitrocellulosefarben 370 g
Použití: K ředění nitrocelulózových nátěrových látek.  Výstražné upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření z poškození reprodukční schopnosti nebo nenarozeného dítěte.
1.23 EUR
Sie erspaen 0.13 EUR (10%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-9%
ŠK Spektrum Benzin technisch 350 gŠK Spektrum Benzin technisch 350 g
Použití: Technický benzín slouží na odmašťování a čištění kovových předmětů. Výstražné upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření z poškození reprodukční schopnosti nebo nenaroze
1.16 EUR
Sie erspaen 0.11 EUR (9%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-10%
ŠK Spektrum Verdünner S 6006 zum Verdünnen von Kunststoff- und Ölfarben 350 gŠK Spektrum Verdünner S 6006 zum Verdünnen von Kunststoff- und Ölfarben 350 g
Použití: K ředění syntetických a olejových nátěrových látek.  Výstražné upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
0.98 EUR
Sie erspaen 0.11 EUR (10%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-10%
ŠK Spektrum Verdünner S 6005 zum Verdünnen von Kunststofffarben 370 gŠK Spektrum Verdünner S 6005 zum Verdünnen von Kunststofffarben 370 g
Použití: K ředění syntetických nátěrových látek.  Výstražné upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Zdraví škodlivý při styku s pokožkou. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždě
1.02 EUR
Sie erspaen 0.11 EUR (10%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-8%
ŠK Spektrum Toluol zum Verdünnen von Farben, Asphaltklebstoffen und Lacken 450 mlŠK Spektrum Toluol zum Verdünnen von Farben, Asphaltklebstoffen und Lacken 450 ml
Toluen je určen k ředění nátěrových hmot, lepidel asfaltů a laků. Výstražné upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Podezření na poškození nenarozeného dítěte. Dráždí kůži. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované ex
1.13 EUR
Sie erspaen 0.1 EUR (8%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-12%
ŠK Spektrum Öl für Räder und Nähmaschinen 100 mlŠK Spektrum Öl für Räder und Nähmaschinen 100 ml
Olej na mazání kol a šicích strojů. Návod k použití: Olej nakapeme na všechny třecí a mechanicky namáhané plochy. První pomoc: Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou. Po požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení. Hořlavina II. třídy nebezpečnosti! ŠK spektrum Olej na kola a šicí st
0.86 EUR
Sie erspaen 0.12 EUR (12%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-7%
ŠK Spektrum Verdünner S 6001 zum Verdünnen von synthetischen Substanzen zum Sprühen 350 gŠK Spektrum Verdünner S 6001 zum Verdünnen von synthetischen Substanzen zum Sprühen 350 g
Použití: K ředění syntetických látek určených k nanášení stříkáním. Přidává se po částech za stálého míchání.  Výstražné upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření z poškození reprodukční
0.98 EUR
Sie erspaen 0.07 EUR (7%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-9%
ŠK Spektrum Verdünner C 6000 zum Verdünnen von Nitrocellulosefarben 740 gŠK Spektrum Verdünner C 6000 zum Verdünnen von Nitrocellulosefarben 740 g
Použití: K ředění nitrocelulózových nátěrových látek.  Výstražné upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření z poškození reprodukční schopnosti nebo nenarozeného dítěte.
1.95 EUR
Sie erspaen 0.19 EUR (9%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-6%
ŠK Spektrum Toluol zum Verdünnen von Farben, Asphaltklebstoffen und Lacken 900 mlŠK Spektrum Toluol zum Verdünnen von Farben, Asphaltklebstoffen und Lacken 900 ml
Toluen je určen k ředění nátěrových hmot, lepidel asfaltů a laků. Výstražné upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Podezření na poškození nenarozeného dítěte. Dráždí kůži. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované ex
1.8 EUR
Sie erspaen 0.11 EUR (6%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-9%
ŠK Spektrum Terpentinölglas 430 gŠK Spektrum Terpentinölglas 430 g
Terpentýnový olej se používá jako ředidlo do speciálních barev. Při práci je nutné zajistit větrání, nepoužívat v prostoru s otevřeným ohněm, nepít, nejíst, nekouřit. Při požití ústa vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat min. 15 min. proudem vody. Při nadýchání dopravit
3.38 EUR
Sie erspaen 0.33 EUR (9%)
Auf Lager
AnzahlSt.
-8%
ŠK Spektrum Verdünner S 6005 zum Verdünnen von Kunststoffbeschichtungen 740 gŠK Spektrum Verdünner S 6005 zum Verdünnen von Kunststoffbeschichtungen 740 g
Použití: K ředění syntetických nátěrových látek.  Výstražné upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Zdraví škodlivý při styku s pokožkou. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždě
1.73 EUR
Sie erspaen 0.15 EUR (8%)
Auf Lager
AnzahlSt.
NEWSLETTER


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ