Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Geschirrspülmittel  >  Erfrischungsmittel und Düfte  >  Somat Deo Duo Perls Zitronen & Orange Geschirrspüler Erfrischer 17 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Somat Deo Duo Perls Zitronen & Orange Geschirrspüler Erfrischer 17 g

-11%

Somat Deo Duo Perls Zitronen & Orange Geschirrspüler Erfrischer 17 g
Unser Preis
2.63 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.31 EUR (11%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.94 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.63 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:98528
Der Strichcode EAN:9000101000436
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Somat  (web)
Henkel Somat
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Somat Deo-Perls Citrón a Pomeranč přináší dlouhotrvající svěžest a neutralizaci pachů. Somat deodorant do myčky obsahuje unikátní technologii Deo Perls, která umožňuje průběžné uvolňování osvěžující citronové a pomerančové vůně, takže vaše myčka bude stále voňavá. Vydrží cca 60 mycích cyklů.

V myčce se někdy může objevit nepříjemný zápach, zejména když myčka není používána denně. Pomocí může být prostředek Somat Deodorizing Pearls. 

 • Somat Deo Perls je jednoduchá cesta pro svěžest vaší myčky po každém mycím cyklu
 • Osvěžovač Somat je účinným odstraňovačem nepříjemného zápachu
 • Poskytuje příjemnou vůni Citrónu  pomeranče
 • Dlouhotrvající svěžest funguje i mezi mycími cykly
 • Somat osvěžovač Deo Perls zavoní při každém mytí
 • Trvanlivost Somat Deo Perls je přibližně 60 mycích cyklů
 • vyjměte Somat Deo-Perls z obalu
 • pomocí háčku zavěste košíček Somat Deo Duo-Pearls na horní koš v myčce
 • ujistěte se, že nebude překážet ostřikovacím ramenům nebo uzávěru dávkovače
 • vyhněte se kontaktu s topnými tělesy

parfémy (Citral, Coumarin, Limonene).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Somat Deo Duo Perls Zitronen & Orange Geschirrspüler Erfrischer 17 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Somat Deo-Perls Citrón a Pomeranč přináší dlouhotrvající svěžest a neutralizaci pachů. Somat deodorant do myčky obsahuje unikátní technologii Deo Perls, která umožňuje průběžné uvolňování osvěžující citronové a pomerančové vůně, takže vaše myčka bude stále voňavá. Vydrží cca 60 mycích cyklů.

V myčce se někdy může objevit nepříjemný zápach, zejména když myčka není používána denně. Pomocí může být prostředek Somat Deodorizing Pearls. 

 • Somat Deo Perls je jednoduchá cesta pro svěžest vaší myčky po každém mycím cyklu
 • Osvěžovač Somat je účinným odstraňovačem nepříjemného zápachu
 • Poskytuje příjemnou vůni Citrónu  pomeranče
 • Dlouhotrvající svěžest funguje i mezi mycími cykly
 • Somat osvěžovač Deo Perls zavoní při každém mytí
 • Trvanlivost Somat Deo Perls je přibližně 60 mycích cyklů
 • vyjměte Somat Deo-Perls z obalu
 • pomocí háčku zavěste košíček Somat Deo Duo-Pearls na horní koš v myčce
 • ujistěte se, že nebude překážet ostřikovacím ramenům nebo uzávěru dávkovače
 • vyhněte se kontaktu s topnými tělesy

parfémy (Citral, Coumarin, Limonene).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ