>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  fliegen Schädlinge  >  Für Fliegen, Fliegen  >  Super Cobra Kills Flying & Crawling Insekten sprühen 400 ml gegen fliegende und kriechende Insekten
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Super Cobra Kills Flying & Crawling Insekten sprühen 400 ml gegen fliegende und kriechende Insekten

-9%

Super Cobra Kills Flying & Crawling Insekten sprühen 400 ml gegen fliegende und kriechende Insekten
Unser Preis
1.86 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.18 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.04 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.86 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1801321
Hersteller:McBride Manchester UK
De Marke:Super Cobra®  (web)
Super Cobra®
Artikelbeschreibung
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Sprej k přímému použití. Hubí létající a lezoucí hmyz. Rychle hubí létající hmyz jako mouchy, komáry, vosy, moly, mravence, ovády apod. Působí okamžitě a dlouhotrvajícím způsobem na všechen lezoucí hmyz (např. mravence, šváby, pavouky..) uvnitř i ve venkovních prostorách. 

 

Kundenrezensionen
1.86 EUR
60%
účinný na sršně
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Super Cobra Kills Flying & Crawling Insekten sprühen 400 ml gegen fliegende und kriechende Insekten

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Sprej k přímému použití. Hubí létající a lezoucí hmyz. Rychle hubí létající hmyz jako mouchy, komáry, vosy, moly, mravence, ovády apod. Působí okamžitě a dlouhotrvajícím způsobem na všechen lezoucí hmyz (např. mravence, šváby, pavouky..) uvnitř i ve venkovních prostorách. 

 

1.86 EUR
60%
účinný na sršně
Diskussion über: Super Cobra Kills Flying & Crawling Insekten sprühen 400 ml gegen fliegende und kriechende Insekten

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Létající hmyz: Zavřete okna a dveře. Nádobku protřepejte před sprejováním i během něho. Užívejte v krátkých dávkách. Držte nádobku rozstřikovačem vzhůru a stříkejte 5 až 10 sekund v místnosti o rozloze cca 12m2. Nestříkejte ve vzdálenosti menší než 1 m od stěn nebo jiných povrchů. Po použití spreje opusťte místnost. Nechte působit minimálně 20 minut a potom dobře vyvětrejte. Moli: Stříkejte cca 3 sekundy do šatníku, skříně nebo komody. Držte nádobku 1 m od oděvů a nasprejujte lehký opar tak, aby je zahalil do ochranné vrstvy, poté okartáčujte. Lezoucí hmyz: Nádobku dobře protřepejte před sprejováním i během něho. Sprejujte ve vzdálenosti 20 cm od trasy, kde se hmyz pohybuje. Jako stálou prevenci nasprejujte znovu dříve ošetřená místa po každém úklidu.

Typ přípravku 18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců. 

Obsahuje účinné látky: cyfenothrin (ISO) 1,5 g/kg, d-tetramethrin (INN) 1,5 g/kg.

amezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Nestříkejte proti zvířatům nebo lidem. Před použitím vyplněte zdroj el. napětí do akvárií, terárií a zakryjte akvária, terária a ptačí klece. Před použitím zakryjte potraviny a nádobí. Po postřiku místnost 10-15 minut nevětrejte. Stříkejte pouze v krátkých intervalech. Zneužití přípravku s rozpouštědly může zabíjet. Z bezpečnostních důvodů používejte pouze k určenému použití. Používejte dle návodu.

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ