>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Waschmitteltabletten  >  Surf Tropical Lily & Ylang Ylang Gelkapseln zum Waschen von farbiger Wäsche 15 Dosen 318 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Surf Tropical Lily & Ylang Ylang Gelkapseln zum Waschen von farbiger Wäsche 15 Dosen 318 g

-6%

Surf Tropical Lily & Ylang Ylang Gelkapseln zum Waschen von farbiger Wäsche 15 Dosen 318 g
Unser Preis
2.92 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.19 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.11 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.92 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2107024
Der Strichcode EAN:8720181001239
Hersteller:Unilever
De Marke:Surf  (web)
Surf
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Kapsle na praní Surf Color Tropical Lily & Ylang ylang je bohatou kompozicí dvou exotických květů s překvapující vůní. Ženská, ale silná lilielehce medovou, květovou vůni způsobující, že je to jeden z pěti nejžádanějších řezaných květů na světě. Květ Ylang ylangsladké aroma, které je svůdné a utišující. Prý jeho smyslná vůně dokáže spojovat mysl a tělo a uvádět do stavu euforie.

 • Trojkomorové kapsle
 • Vůně Tropical Lily & Ylang ylang
 • Určeny pro barevné prádlo
 • 15 pracích dávek
 • Úžasná vůně
 • Zářivá čistota

Zatlačte a vysuňte vyčnívající části. Nadzvedněte víko. Uzavřete ze všech stran.

1. Dejte kapsli do zadní části bubnu pračky.
2. Vložte prádlo.
3. Užijte si skvělý pocit z čistého prádla plného vůně!

15-30% Aniontové Povrchově aktivní látky, neiontové Povrchově aktivní látky, mýdlo, <5% Enzymy, optické rozjasňovače, Parfum, fosfonáty, polykarboxyláty, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Surf Tropical Lily & Ylang Ylang Gelkapseln zum Waschen von farbiger Wäsche 15 Dosen 318 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Kapsle na praní Surf Color Tropical Lily & Ylang ylang je bohatou kompozicí dvou exotických květů s překvapující vůní. Ženská, ale silná lilielehce medovou, květovou vůni způsobující, že je to jeden z pěti nejžádanějších řezaných květů na světě. Květ Ylang ylangsladké aroma, které je svůdné a utišující. Prý jeho smyslná vůně dokáže spojovat mysl a tělo a uvádět do stavu euforie.

 • Trojkomorové kapsle
 • Vůně Tropical Lily & Ylang ylang
 • Určeny pro barevné prádlo
 • 15 pracích dávek
 • Úžasná vůně
 • Zářivá čistota

Zatlačte a vysuňte vyčnívající části. Nadzvedněte víko. Uzavřete ze všech stran.

1. Dejte kapsli do zadní části bubnu pračky.
2. Vložte prádlo.
3. Užijte si skvělý pocit z čistého prádla plného vůně!

15-30% Aniontové Povrchově aktivní látky, neiontové Povrchově aktivní látky, mýdlo, <5% Enzymy, optické rozjasňovače, Parfum, fosfonáty, polykarboxyláty, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ