>  Hobby & Garten  >  Stavebniny  >  Verdünnungsmittel, Lösungsmittel  >  ŠK Spektrum Toluol zum Verdünnen von Farben, Asphaltklebstoffen und Lacken 450 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

ŠK Spektrum Toluol zum Verdünnen von Farben, Asphaltklebstoffen und Lacken 450 ml

-9%


ŠK Spektrum Toluol zum Verdünnen von Farben, Asphaltklebstoffen und Lacken 450 ml
Unser Preis
1.1 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.11 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.21 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.10 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:94745
Hersteller:ŠK spektrum s.r.o.
De Marke:ŠK spektrum  (web)
ŠK spektrum
Artikelbeschreibung

toluen je určen k ředění nátěrových hmot, lepidel asfaltů a laků.

Výstražné upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Podezření na poškození nenarozeného dítěte. Dráždí kůži. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekuřte. Nevdechujte prach, dým, mlhu, páry, aerosoly. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu obličeje, brýle. Při styku s kůží: Svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou/sprchou. Pří vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze, která umožní pohodlné dýchání. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požáru: K hašení použijte tříštivou vodu, vodní mlhu, střední a těžkou pěnu, hasící prášky, oxid uhličitý a halony.

Skladování: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsal/obal bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy. 

Nebezpečné složky: toluen

Hořlavina I. třídy nebezpečnosti. Výrobek je vyrobený podle normy ISO 9001.

ŠK spektrum toluen k ředění nátěrových hmot, lepidel asfaltů a laků 450 ml

!!!Prodej Toulenu musí být s vyhláškou č. 284/2006 !!!

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: ŠK Spektrum Toluol zum Verdünnen von Farben, Asphaltklebstoffen und Lacken 450 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

toluen je určen k ředění nátěrových hmot, lepidel asfaltů a laků.

Výstražné upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Podezření na poškození nenarozeného dítěte. Dráždí kůži. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekuřte. Nevdechujte prach, dým, mlhu, páry, aerosoly. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu obličeje, brýle. Při styku s kůží: Svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou/sprchou. Pří vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze, která umožní pohodlné dýchání. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požáru: K hašení použijte tříštivou vodu, vodní mlhu, střední a těžkou pěnu, hasící prášky, oxid uhličitý a halony.

Skladování: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsal/obal bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy. 

Nebezpečné složky: toluen

Hořlavina I. třídy nebezpečnosti. Výrobek je vyrobený podle normy ISO 9001.

ŠK spektrum toluen k ředění nátěrových hmot, lepidel asfaltů a laků 450 ml

!!!Prodej Toulenu musí být s vyhláškou č. 284/2006 !!!

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: ŠK Spektrum Toluol zum Verdünnen von Farben, Asphaltklebstoffen und Lacken 450 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ