>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Fleckenentferner  >  Vanish Gold Oxi Action Flüssigkeitsfleckentferner für weiße Wäsche 9 Wäschen 940 ml
ausverkauft

Vanish Gold Oxi Action Flüssigkeitsfleckentferner für weiße Wäsche 9 Wäschen 940 ml

-9%

Vanish Gold Oxi Action Flüssigkeitsfleckentferner für weiße Wäsche 9 Wäschen 940 ml
Unser Preis
4.1 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.41 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.51 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.10 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:85035
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:Vanish  (web)
Vanish
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo.

Před praním: alijte na skvrnu a dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.
Namáčení: po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.
Dávkování: viz obal.
Praní: přidejte 100 ml k pracímu přípravku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle. Přidejte do každého praní.

 

Kundenrezensionen
4.10 EUR
100%
Super, se špínou zatočí!
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Vanish Gold Oxi Action Flüssigkeitsfleckentferner für weiße Wäsche 9 Wäschen 940 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo.

Před praním: alijte na skvrnu a dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.
Namáčení: po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.
Dávkování: viz obal.
Praní: přidejte 100 ml k pracímu přípravku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle. Přidejte do každého praní.

 

4.10 EUR
100%
Super, se špínou zatočí!
Diskussion über: Vanish Gold Oxi Action Flüssigkeitsfleckentferner für weiße Wäsche 9 Wäschen 940 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

- vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení
- před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě, opláchněte a nechte oschnout
- po praní nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish Gold nechte schnout z dosahu zdrojů přímého tepla nebo slunečního světla
- při použití před praním, použijte vlažnou vodu
- pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat
- nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění
- nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy)
- nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím
- nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut)

 

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, Aniontové povrchově aktivní látky, Neiontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 % optické zjasňovače, Parfém, Citronellol, Hexyl Cinnamal.

Nebezpečné látky: Peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; Alkoholy, C12-14, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.

 

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ