Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Weichspüler  >  Wansou Aromatherapie Lotus Extrakt Aromatherapie Weichspüler konzentriert 1 l = 4 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Wansou Aromatherapie Lotus Extrakt Aromatherapie Weichspüler konzentriert 1 l = 4 l

-5%

Wansou Aromatherapie Lotus Extrakt Aromatherapie Weichspüler konzentriert 1 l = 4 l
Unser Preis
1.63 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.08 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.71 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.63 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:46625
Der Strichcode EAN:8595025809865
Hersteller:Tomil, s.r.o.
De Marke:Tomil® Wansou  (web)
Tomil® Wansou
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

S uklidňující vůní a výtažky Lotosového květu. Aviváž optimálně změkčí prádlo a dodá mu příjemnou svěží vůni. Příjemná vůně, jemné prádlo a šetrné praní - to vše získáte používáním avivážních prostředků Wansou.Jejich složení umožňuje snadnější žehlení, měkkost vašeho prádla a také zabráníte vzniku nepříjemné statické elektřiny.

  • koncentrovaný avivážní prostředek 1 l = 4 l
  • s příjemnou uklidňující vůní Lotosového květu
  • prádlo optimálně změkčí.
  • obsahuje speciální látku s hydrofilním účinkem, která zvyšuje savost prádla po vyprání (zváště pak ručníků)
  • usnadní žehlení

Přidávejte do posledního máchání.

5-15% kationtové Povrchově aktivní látky, <5% parfém, hexyl Cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Benzisothiazolinone, pomocné látky. Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Wansou Aromatherapie Lotus Extrakt Aromatherapie Weichspüler konzentriert 1 l = 4 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

S uklidňující vůní a výtažky Lotosového květu. Aviváž optimálně změkčí prádlo a dodá mu příjemnou svěží vůni. Příjemná vůně, jemné prádlo a šetrné praní - to vše získáte používáním avivážních prostředků Wansou.Jejich složení umožňuje snadnější žehlení, měkkost vašeho prádla a také zabráníte vzniku nepříjemné statické elektřiny.

  • koncentrovaný avivážní prostředek 1 l = 4 l
  • s příjemnou uklidňující vůní Lotosového květu
  • prádlo optimálně změkčí.
  • obsahuje speciální látku s hydrofilním účinkem, která zvyšuje savost prádla po vyprání (zváště pak ručníků)
  • usnadní žehlení

Přidávejte do posledního máchání.

5-15% kationtové Povrchově aktivní látky, <5% parfém, hexyl Cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Benzisothiazolinone, pomocné látky. Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ