Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Weichspüler  >  Wansou Spring Inspiration Weichspüler konzentriert 30 Dosen 750 ml
ausverkauft

Wansou Spring Inspiration Weichspüler konzentriert 30 Dosen 750 ml

-7%

Wansou Spring Inspiration Weichspüler konzentriert 30 Dosen 750 ml
Unser Preis
1.59 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.12 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.71 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.59 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1900846
Der Strichcode EAN:8595025832047
Hersteller:Tomil, s.r.o.
De Marke:Tomil® Wansou  (web)
Tomil® Wansou
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Koncentrovaný avivážní prostředek s inspirující vůní směsi jarních květů a divoké růže přímo ze SRDCE parfémové kompozice. Vaše prádlo optimálně změkčí a zároveň usnadní jeho žehlení. Přidávejte do posledního máchání dle tabulky dávkování.

Wansou Spring Inspiration je koncentrovaný avivážní prostředek té nejvyšší kvality s inspirativní vůní Pivoňky, jasmínuYlang ylang. Vaše prádlo optimálně změkčí a miliony obsažených mikročástic zabezpečí dlouhotrvající vůni.

  • příjemná vůně,
  • jemné prádlo a šetrné praní
  • složení umožňuje snadnější žehlení, měkkost vašeho prádla a také
  • zabrání vzniku nepříjemné statické elektřiny.
  • 30 dávek 750 ml

Přidávejte do posledního máchání.

5-15% kationtové Povrchově aktivní látky, <5% parfém, Linalool, Geraniol, Benzisothiazolinone, pomocné látky. Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před mrazem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Wansou Spring Inspiration Weichspüler konzentriert 30 Dosen 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Koncentrovaný avivážní prostředek s inspirující vůní směsi jarních květů a divoké růže přímo ze SRDCE parfémové kompozice. Vaše prádlo optimálně změkčí a zároveň usnadní jeho žehlení. Přidávejte do posledního máchání dle tabulky dávkování.

Wansou Spring Inspiration je koncentrovaný avivážní prostředek té nejvyšší kvality s inspirativní vůní Pivoňky, jasmínuYlang ylang. Vaše prádlo optimálně změkčí a miliony obsažených mikročástic zabezpečí dlouhotrvající vůni.

  • příjemná vůně,
  • jemné prádlo a šetrné praní
  • složení umožňuje snadnější žehlení, měkkost vašeho prádla a také
  • zabrání vzniku nepříjemné statické elektřiny.
  • 30 dávek 750 ml

Přidávejte do posledního máchání.

5-15% kationtové Povrchově aktivní látky, <5% parfém, Linalool, Geraniol, Benzisothiazolinone, pomocné látky. Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před mrazem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ