>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Badezimmer und Küchen  >  Winnis Eko Doccia Duschreiniger 500 ml Spray
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Winnis Eko Doccia Duschreiniger 500 ml Spray

-7%

Winnis Eko Doccia Duschreiniger 500 ml Spray
Unser Preis
2.43 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.19 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.62 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.43 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:67267
Der Strichcode EAN:8002295000675
Hersteller:Madel S.p.a. Italy
De Marke:Madel® Winni's Econatura  (web)
Madel® Winni's Econatura
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Typ produktu:Přírodní produkt

Winni‘s Doccia = čistá sprcha bez námahy! 

Winni´s Doccia je ekologický čistící prostředek, který zanechá váš sprchový kout v perfektním stavu a zároveň nezatíží životní prostředí, což ocení každý nadšený milovník přírody. Díky praktickému rozprašovači stačí prostředek aplikovat v prostoru sprchového koutu, kde přilne ke stěnám a zajistí, že všechna voda steče dolů bez zanechání vápenatých či mýdlových skvrn. Při každodenním použití bude vaše sprcha zářit čistotou i bez namáhavého čištění. Pravidelné používání má pozitivní vliv na snižování výskytu alergií a díky rostlinnému složení je přípravek Winni´s Doccia biodegradabilní.

 • Pro každodenní použití
 • Jednoduchá aplikace rozprašovačem
 • Ekologický produkt
 • Chrání stěny sprchových koutů
 • Výsledkem je perfektní čistota

Výhody: obal je snadno recyklovatelný, přípravek je plně biodegradabilní - snadná rozložitelnost, pravidelné užívání pomáhá snižovat výskyt alergií. Zabraňuje vytváření vápenatých a mýdlových usazenin při pravidelném, každodenním užití, neboť přilne ke stěně a zajistí rychlé stečení vody.

Před použitím přípravku si pozorně pročtěte informace uvedené přímo na obalu produktu.

Méně než 5% neiontové Povrchově aktivní látky, Ethylalkohol, parfém

Všechny produkty této značky vyrobené v Itálii jsou šetrné nejen k nám lidem, ale také k přírodě. Přípravky jsou certifikované a splňují nejvyšší požadavky kladené na bezpečnost a kvalitu. A pozor – kromě své dobré eko kvality a  šetrnosti k pokožce mají i velice přijatelné ceny.

CERTIFIKÁTY:

 • SKINECO - produkt nezpůsobuje kožní podráždění
 • VEGAN OK - výrobek neobsahuje živočišné složky a nebyl testován na  zvířatech, produkt obsahuje přírodní složky, je testován na obsah niklu, Kobaltu a chrómu (‹ 0,01 ppm), je vhodný i pro praní dětského prádla, ekzematiky a alergiky. Splňuje podmínky HACCP

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
2.43 EUR
100%
Doplnění do domácnosti
2.43 EUR
100%
2.43 EUR
100%
2.43 EUR
100%
2.43 EUR
100%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Winnis Eko Doccia Duschreiniger 500 ml Spray

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Typ produktu:Přírodní produkt

Winni‘s Doccia = čistá sprcha bez námahy! 

Winni´s Doccia je ekologický čistící prostředek, který zanechá váš sprchový kout v perfektním stavu a zároveň nezatíží životní prostředí, což ocení každý nadšený milovník přírody. Díky praktickému rozprašovači stačí prostředek aplikovat v prostoru sprchového koutu, kde přilne ke stěnám a zajistí, že všechna voda steče dolů bez zanechání vápenatých či mýdlových skvrn. Při každodenním použití bude vaše sprcha zářit čistotou i bez namáhavého čištění. Pravidelné používání má pozitivní vliv na snižování výskytu alergií a díky rostlinnému složení je přípravek Winni´s Doccia biodegradabilní.

 • Pro každodenní použití
 • Jednoduchá aplikace rozprašovačem
 • Ekologický produkt
 • Chrání stěny sprchových koutů
 • Výsledkem je perfektní čistota

Výhody: obal je snadno recyklovatelný, přípravek je plně biodegradabilní - snadná rozložitelnost, pravidelné užívání pomáhá snižovat výskyt alergií. Zabraňuje vytváření vápenatých a mýdlových usazenin při pravidelném, každodenním užití, neboť přilne ke stěně a zajistí rychlé stečení vody.

Před použitím přípravku si pozorně pročtěte informace uvedené přímo na obalu produktu.

Méně než 5% neiontové Povrchově aktivní látky, Ethylalkohol, parfém

Všechny produkty této značky vyrobené v Itálii jsou šetrné nejen k nám lidem, ale také k přírodě. Přípravky jsou certifikované a splňují nejvyšší požadavky kladené na bezpečnost a kvalitu. A pozor – kromě své dobré eko kvality a  šetrnosti k pokožce mají i velice přijatelné ceny.

CERTIFIKÁTY:

 • SKINECO - produkt nezpůsobuje kožní podráždění
 • VEGAN OK - výrobek neobsahuje živočišné složky a nebyl testován na  zvířatech, produkt obsahuje přírodní složky, je testován na obsah niklu, Kobaltu a chrómu (‹ 0,01 ppm), je vhodný i pro praní dětského prádla, ekzematiky a alergiky. Splňuje podmínky HACCP

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.43 EUR
100%
Doplnění do domácnosti
2.43 EUR
100%
2.43 EUR
100%
2.43 EUR
100%
2.43 EUR
100%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ