Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Hobby & Garten  >  Garten  >  Gegen Unkraut  >  Auf Moos und Flechten  >  Kittfort Green Rock, Eisensulfat zum Abtöten von Moosen in Grasflächen 1 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Kittfort Green Rock, Eisensulfat zum Abtöten von Moosen in Grasflächen 1 kg

-5%

Kittfort Green Rock, Eisensulfat zum Abtöten von Moosen in Grasflächen 1 kg
Unser Preis
2.51 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.14 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.65 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.51 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:01803
Der Strichcode EAN:8595030510220
Hersteller:Kittfort Praha s.r.o.
De Marke:Kittfort®  (web)
Kittfort®
Artikelbeschreibung

Zelená skalice - Síran železnatý FeSO4.7H2O

Zelená skalice se používá:

  • k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách
  • proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu
  • především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely
  • Mechy a lišejníky: 3-4% roztok, tj. 3-4 g na 1 dcl vody
  • strupovitost a kadeřavost ovocných stromů 3-8% roztok, tj. 3-8 g na 1 dcl vody

Síran železnatý, heptahydrát, obsah (% hm.) min. 97, sumární vzorec FeSO4.7H2O

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Zdraví škodlivý při požití. Při práci používejte ochranné rukavice, brýle, pracovní oděv a Respirátor proti prachu. Nevdechujte prach. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodný ochranný oděv.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: opustit pracoviště, pobývat v klidu na čerstvém vzduchu. Při styku s kůží: odstranit potřísněné ošacení, postižené místo umýt mýdlem a větším množstvím vody, podrážděnou pokožku ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí: okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: vypláchněte ihned ústa pitnou vodou, vypijte co největší množství chladné pitné vody s 6-10 tabletami živočišného uhlí. Nevyvolávat zvracení. Postiženého dopravte co nejrychleji k lékaři, případně ukažte tento obal nebo označení. Ve všech vážnějších případech vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu, odděleně od potravin.

Záruční doba je v původním obalu 24 měsíců od data plnění.

skalice_zelena.pdf

Kundenrezensionen
2.51 EUR
100%
Je to dobrá věc na mech
2.51 EUR
80%
2.51 EUR
70%
x
x
x
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Kittfort Green Rock, Eisensulfat zum Abtöten von Moosen in Grasflächen 1 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Zelená skalice - Síran železnatý FeSO4.7H2O

Zelená skalice se používá:

  • k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách
  • proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu
  • především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely
  • Mechy a lišejníky: 3-4% roztok, tj. 3-4 g na 1 dcl vody
  • strupovitost a kadeřavost ovocných stromů 3-8% roztok, tj. 3-8 g na 1 dcl vody

Síran železnatý, heptahydrát, obsah (% hm.) min. 97, sumární vzorec FeSO4.7H2O

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Zdraví škodlivý při požití. Při práci používejte ochranné rukavice, brýle, pracovní oděv a Respirátor proti prachu. Nevdechujte prach. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodný ochranný oděv.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: opustit pracoviště, pobývat v klidu na čerstvém vzduchu. Při styku s kůží: odstranit potřísněné ošacení, postižené místo umýt mýdlem a větším množstvím vody, podrážděnou pokožku ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí: okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: vypláchněte ihned ústa pitnou vodou, vypijte co největší množství chladné pitné vody s 6-10 tabletami živočišného uhlí. Nevyvolávat zvracení. Postiženého dopravte co nejrychleji k lékaři, případně ukažte tento obal nebo označení. Ve všech vážnějších případech vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu, odděleně od potravin.

Záruční doba je v původním obalu 24 měsíců od data plnění.

skalice_zelena.pdf

2.51 EUR
100%
Je to dobrá věc na mech
2.51 EUR
80%
2.51 EUR
70%
x
x
x


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ